ISI Consulting & Coaching
Rådgivning & coaching Kurser Strategiprocesser Om mig Kontakt

Strategiprocesser

Fra vision til handling
Jeg arbejder udfra en enkel og praktisk løsningsmodel der sikrer, at virksomhedens mål & strategier forankres i organisationen. Således bliver resultaterne synlige, målbare og kvalitetssikrede.

En model der samtidig sikrer at den røde tråd i virksomhedens strategier og handlinger bliver stærkt forankret i medarbejdernes motivation, ansvarsfølelse og kompetencer.

Jeg tager afsæt i virksomhedens fundament, kultur og værdier og møder organisationen der hvor den er, og tilbyder rådgivning inden for:

Support til strategiprocesser på ledelsesniveau, herunder udarbejdelse af

 •   Mission & Vision
 •   Mål & Strategi
 •   Handlingsplaner
 •   Organisationsudvikling
 •   Afklaring af ansvar & kompetencer
 •   Måling af fremdrift
 •   Implementering af forandringsprocesser i organisationen

Support til forankring af mål & strategier i organisationen ved

 •   Formidling af mål & strategier i organisation
 •   Afklaring af ansvar & kompetencer i organisationen
 •   Udarbejdelse af jobprofiler
 •   Planlægning & gennemførelse af medarbejdersamtaler
 •   Individuel kompetenceafklaring
 •   Afdækning af uddannelsesbehov
 •   Udvikling af kurser og gennemførelse

Support til konkrete HR opgaver

 •   Gennemførelse af arbejdsklimaundersøgelser
 •   Rekruttering af medarbejdere på alle niveauer
 •   Opsigelse og omplacering af medarbejdere
 •   Udarbejdelse af personalepolitikker og håndbøger
 •   Lederudvikling generelt og individuelt
 •   Personlig coaching og rådgivning
 •   Planlægning og afholdelse af leder og medarbejderseminarer
 •   Planlægning og afholdelse af temadage og events
Kontakt mig for nærmere information:
Mail: ingebrandtsimonsen@gmail.com
Mobil: 50 47 76 47